Video
Loading the player ...
NACUMIN VÀ HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN CÂY NGHỆ TẠI VIỆT NAM


Loading the player ...
Kết nối chuyển giao công nghệ: Tinh chất nghệ Nacumin | VTC1


NACUMIN - Sản phẩm vàng cho sức khỏe người Việt

Xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu khoa học và mong muốn phát triển sâu các sản phẩm có giá trị cao từ cây nghệ tại thị trường Việt Nam, TS Dương Ngọc Tú đã nghiên cứu về các giải pháp tổng thể nhằm phát triển các sản phẩm có chất lượng cao từ cây nghệ...